SPF-GILLHÖG I DK

SPF-Gillhög’s besøg hos os – — Det er vor svenske Venskabsklub
REFERENT FOR DENNE DAG ER: PREBEN DAHL

Omkring kl. 11,30 mødte 16 forventningsfulde spillere fra Føniks op i World Cup Hallen.
Årsagen var, at vi skulle spille kamp mod vores “nye” svenske venskabsklub. Mange af vore svenske venner var allerede ankommet til hallen, da vi arriverede​. De havde fornuftig vis fundet ud af, at der kunne købes morgenmad i Hallen.

Forinden kampen havde formanden udarbejdet slagsedler med navne på spillerne. Der var fire på hver bane. To fra Sverige og to fra Danmark.
Slagsedlen var prydet med fine svenske og danske flag. Flot arbejde – formand.

Det var planlagt, at vi skulle spille 4 serier, men da tiden var udløbet, havde vi kun nået tre serier. Jeg ved ikke, hvorfor. Måske var vi for langsomme.

Efter den drabelige dyst fortrak vi til klublokalet bagest i Hallen. Her ventede en dejlig buffet, men øl, snaps og hvad, der ellers hører til.

Det var arrangeret således, at vi sad skiftevis svensker og dansker. På denne måde havde vi mulighed for at lære hinanden bedre at kende.

Efterhånden som snapseflaskerne var gået rundt og der var tømt nogle flasker øl, vin etc. så steg stemningen. Dog var der nogle svenskere, som havde vundet retten til at føre automobil hen over broen, så de holdt sig fornuftigvis tilbage med indtagen af de våde varer.

Alting har en ende, og sidst på eftermiddagen brød vore svenske bowlere op for atter at begive sig hinsidan.

Som ægte Føniksmedlemer, så rykke vi sammen og sørgede for, at der ikke skulle bæres for megen drikkelse retur til restaurationen.

En hyggelig eftermiddag med såvel bowling som spisning var slut. Nu glæder vi os til at skulle drage til Sverige en gang i foråret.