Senior Bowling Klubben FØNIKS

Klubben er stiftet den 16. august 2000

Kontingent er p.t. kr. 150.00 pr. måned

Tag kontakt til os via Kontaktformular på kontaktsiden

Kære Føniks medlemmer
Til orientering
Den 16. august 2015 kan Føniks fejre sit 15 års jubilæum.
I den anledning har vi tænkt os at holde en lille komsammen.
Dagen fejres i Kostalden på Rødovregård fredag, den 25. september 2015.
Så sæt et kryds i kalenderen. Invitation udsendes i august.

Vi håber I er friske til at feste igennem
På bestyrelsens vegne
Inge-Lise