Om os

Kære Føniks medlemmer

Her en opdatering ovenpå en noget turbulent sæson. Håber alle har det godt, er uden smitte og glæder sig til at komme i gang igen med de midlertidige restriktioner, som måtte være.

Føniks har stoppet sin sæson den 11. marts (sidste træningsdag). Træningsresultaterne til da vil danne grundlag for gruppevindere m.v. PBA-turneringen er ligeledes stoppet. Der er lavet nogle beregninger for at finde vindere m.v. Nærmere herom senere.

Så vidt angår kontingentet for april og maj vil dette blive doneret dels til Hallen med 12.000 kr. og dels til at betale medlemmernes licens for sæson 2020-21.

Jeg tror og håber på at vi også i den nye sæson vil få meget socialt samvær både før, under og efter træning/turnering m.v. til trods for den bratte afslutning – og åbning med det der følger med.

Herudover nogle praktiske oplysninger for den kommende sæson 2020-21:

 • Føniks starter den 12. august 2020, kl. 1030 og spiller mellem kl. 11-12, som vi plejer

 • Ved sæsonstart har Føniks 50 aktive medlemmer og 3 passive. Medlemsliste med adresser, telefon, e-mail og medlems nr. vedlægges. Evt. ændringer bedes oplyst til formanden

 • Angående kontingent for 2020-2021 er dette indtil videre uændret 160 kr. pr. måned. Sæsonen løber fra 12. august 2020 til 26. maj 2021

 • For august måned betales 100 kr. For ½ år er det 740 kr. og for hele sæsonen er det 1540 kr.

 • Hjemmekampe betales 35 kr. pr spillede serie.

 • Betaling for hjemmekampe vil holdlederne stå for, mens månedskontingentet betales til Inge-Lise, eller via netbank (betales første onsdag i måneden og gerne for ½ eller hel sæson)

 • Kontonummer i Nordea Bank er uændret: 2139 8894-383-055

 • Der er pt. lejet 15 baner. Vi har i år fået banerne 3 – 17

 • Der vil være medlemsmøde efter træning den 26.8., hvor nærmere information om Hallen, vores klub og sæsonen drøftes. Klubben vil stå for en forfriskning. Det tager ca. 1-2 timer

 • Der er tilmeldt 8 turneringshold og der informeres ved medlemsmødet om kampstart for de enkelte hold, holdfordeling jf. allerede udsendt information og udpegning af holdledere

 • Banefordeling ved træningen foregår ved Per’s hånd

 • Pointtavlen til klubtræning står Bjarne for

 • Der spilles fra række A til række G.

 • Der er RØD KEGLE den første onsdag i hver måned. Der kan kun vindes 1 genstand pr. måned

 • Der vil igen i år være fællesspisning (betales af egen lomme) den første onsdag i måneden

 • Grete står for tilmeldingen til spisningen

 • Vores hjemmeside er lagt i Frank’s hænder

 • Til de som ikke ved det, består bestyrelse af:

  • Formand Paul Hansen

  • Kasserer Inge-Lise Flügge

  • Sekretær Preben Dahl

  • Spilleudvalgsformand Per Husted Sørensen

  • Suppleant Svend Aage

Det var ligesom de ting som presser sig på her før sæsonstart.

v/Paul